vn vn en

Giới thiệu về chúng tôi

Sự hành thành và ra đời của chúng tôi

I - SỰ RA ĐỜI CỦA CÔNG TY Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác được thành lập theo quyết định 236/QĐ ngày 15 tháng 3 năm 1985 của Bộ Giáo Dục Và Trung Học Chuyên Nghiệp ( nay là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) làm nhiệm vụ nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ mới chế tạo sản phẩm chính xác cao trong công nghiệp, tự động hoá... .Đặc biệt là bơm thuỷ lực, thuỷ khí, bộ đôi cao áp, khuôn mẫu phức tạp, tư

Giới thiệu về chương trình đào tạo quốc tế hợp tác Dassault Systemes

Chương trình đào tạo quốc tế hợp tác Dassault Systemes là một chương trình đào tạo đặc biệt có khả năng cung cấp các khóa học từ cơ bản đến nâng cao về Công nghệ 3D (thiết kế CAD, tính toán phân tích CAE, gia công CAM) và quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) thông qua các giải pháp phần mềm của tập đoàn Dassault Systemes. Dassault Systemes là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE/PLM. C

Top
1
Bạn cần hỗ trợ?