vn vn en

Lịch sử phát triển

Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển


Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác được thành lập theo quyết định 236/QĐ ngày 15 tháng 3 năm 1985 của Bộ Giáo Dục Và Trung Học Chuyên Nghiệp ( nay là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) làm nhiệm vụ nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ mới chế tạo sản phẩm chính xác cao trong công nghiệp, tự động hoá… 

Dưới đây là 1 số tài liệu về sự hình thành và phát triển của công ty:

Tài liệu về lịch sử thành lập của công ty1 Số hình ảnh, giấy chứng nhận thành lập của công ty:
 
Top
1
Bạn cần hỗ trợ?