vn en

Đào tạo quốc tế hợp tác Dassault Systemes

Thông tin về hãng Dassault Systemes và các Giải pháp phần mềm của Dassault Systemes


Dassault Systemes (một công ty của Pháp đã trở thành tập đoàn khắp thế giới) hiện là công ty công nghệ hàng đầu thế giới về công nghệ 3D trong thiết kế CAD, gia công CAM, tính toán phân tích CAE, quản lí vòng đời sản phẩm PLM và tích hợp hệ thống trong 1 nền tảng chung gọi là 3DEXPERIENCE. Dassault Systemes là hãng đi đầu trong công nghệ thiết kế 3D với sản phẩm CATIA từ năm 1981.

CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm phức hợp CAD/CAM/CAE. Phần mềm này được viết vào cuối những năm 1970 để phát triển máy bay chiến đấu Mirage của Dassault, sau đó được áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, và các ngành công nghiệp khác.

3DEXPERIENCE là 1 phần mềm tổng hợp, cho phép tạo ra một môi trường hợp tác toàn diện, nơi mà tất cả mọi người có thể cùng đóng vai trò tích cực trong sự phát triển sản phẩm trên cơ sở kinh nghiệm đã có, cho phép tích hợp hầu hết các phần mềm đã có trên thế giới vào trong 1 nền tảng chung để cùng học tập, làm việc, kết nối, chia sẻ và phát triển các ý tưởng thiết kế, quản lí, nghiên cứu phát triển, cũng như trong thương mại.

3DEXPERIENCE là stích hp ca 11 phn mm ng dng khác nhau gồm có:
1. Các ng dng Thiết kế và Tạo mô hình 3D: CATIA và Solidworks (cho Thiết kế), GEOVIA (cho mô hình sđa hình, đa cht),
BIOVIA (cho mô hình strong lĩnh vc Sinh hc, Y hc và Hóa hc)
2. 
Các ứng dụng Hợp tác, Quản lý & chia sẻ dữ liệu, Xã hội hóaENOVIA (Hợp tác, Quản lý & chia sẻ dữ liệu), 3DEXITE (Marketing và Bán hàng)
3. 
Các ng dng Phân tích và Mô phng: SIMULIA (phân tính mô phng, ti ưu hóa bng phương pháp phn thu
h
n), DELMIA (Mô phng, phân tích, ti ưu hóa sn xut - thực tế ảo), 3DVIA
4. 
Các ng dng Thông tin thông minh: EXALEAD (quản lý, tìm kiếm thông tin thông minh), NETVIBES
(qun lý và theo dõi trực tuyến theo thi gian thc)

 

Top
1
Bạn cần hỗ trợ?