Nhân Sự

Sơ đồ tổ chức của công ty


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
RPMEC với khẩu hiệu “Passion, Start & Never Give Up !”.
Đồng thời thông qua đó cũng xây dựng tổ chức, có thể phát huy được nguồn lực nội tại của công ty. Hệ thống có tính đồng nhất với mục tiêu và chiến lược đã hoạch định trong 5-10 năm tới.
Ban lãnh đạo công ty, từng bộ phận và mỗi nhân viên luôn giữ cho mình ngọn lửa đam mê, tinh thần khởi nghiệp và không bao giờ từ bỏ.

TẦM NHÌN
Việt Nam sẽ trở thành trung tâm về công nghiệp phụ trợ của khu vực và các công ty hàng đầu trên thế giới;
Tự động hóa sản xuất và robotics sẽ là xu hướng tất yếu;
Hệ thống thiết bị phụ trợ trong nhà máy cần cho quá trình chuyển đổi sản xuất;
Nhà kho thông minh và AGV sẽ được tận dụng tối đa tiềm năng mà chúng mang lại cho các công ty khi quy mô sản xuất tăng dần;
Chuyển đổi số nhà máy nâng cao năng suất, khả năng vận hành, quản lý và tối ưu hóa chi phí sản xuất.


“Đam Mê, Hành Động & Không Ngừng Nỗ Lực !”
 
RPMEC
Automation
Doosan Robotics
Việt Nam
RPMEC
Automation ATE
RPMEC
Thủy Lực
Kết Nối

Top
1
Bạn cần hỗ trợ?