• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14
 • Slide 15

RPMEC Automation

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Kỹ Thuật Cơ Khí Chính Xác (RPMEC) được thành lập từ năm 2012.
Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực:
 1. Giải pháp tự động hóa - Robotics
 2. Đào tạo và thiết bị đào tạo tự động hóa
 3. Thiết bị thủy lực – máy công nghiệp
RPMEC Automation cung cấp giải pháp tự động hóa cho nhà máy
RPMEC Automation ATE cung cấp các thiết bị đào tạo tự động hóa
Doosan Robotics Việt Nam đại diện chính thức Doosan Robotics Korea
RPMEC Thủy Lực cung cấp, bảo dưỡng các thiết bị thủy lực và máy công nghiệp.

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức Cobot Doosan Hàn Quốc, Robotiq.
 
Giải Pháp
Tự Động Hóa
Nhà Máy

Doosan
Robotics
Việt Nam

Thiết Bị
Đào Tạo
Tự Động Hóa

Giải Pháp Tự Động Hóa Nhà Máy

Cobot Hàn Doosan

Cobot Hàn Doosan

Cobot Phụ Trợ Máy CNC

Cobot Phụ Trợ Máy CNC

Cobot Doosan Xếp Pallet

Cobot Doosan Xếp Pallet

Robot Xếp Pallet

Robot Xếp Pallet

Đối tác

Top
1
Bạn cần hỗ trợ?